Kunstenaars die mee willen doen aan de markt worden

van harte uitgenodigd zich aan te melden 

Telefonisch bij Elly Hohé 050-526 5145
of mobiel 06-1875 5941

Per mail bij Matthé Snijders matsnijders@kpnplanet.nl

Of via het aanmeldingsformulier op deze site